Hotel | De Haan

Categorie
opmeting
Over dit project

Detailopmeting van een volledig hotel i.f.v. renovatie.